zeytinburnu-veteriner-kliniği-logo
0212 546 8151
/ info@zeytinburnuvet.com
Makale Arama ›
Anasayfa › Makaleler › Köpekler › Kene ve pirelerden kaynaklanan hastalıklar
Kene ve pirelerden kaynaklanan hastalıklar

Enfeksiyöz hastalıkların taşıyıcısı olarak keneler her köpek için ciddi bir tehlike oluştururlar. Özellikle köpeklerin en çok sevdikleri açık alanlarda gözlenirler, Nisandan Ekime kadar çalılıklarda, otlar üzerinde serbestçe yaşar, kan emebilecekleri bir noktada kanca benzeri ısırma organelleri ile deriyi delerek gömülürler. Dişi kene, salyasındaki özel bir yapışkan madde sayesinde kan emdiği noktaya kendini güçlü bir biçimde kilitler. Bu sayede ortalama bir hafta süren kan emme öğünü boyunca konakçının kendisini uzaklaştırmasına izin vermez.

Kenelerin yol açtığı zararlar
Tek bir kene ısırığı dahi köpeklere hatta insanlara viral bakteriyel ve paraziter hastalıkları bulaştırabilir.
Kenelerin bir canlıda yaptığı zararları şöyle sıralanabilir.

1) Lokal irritasyon

Konakçının derisine gömülen ağız organeli yangısal reaksiyonlara yol açar. Burada daha sonra bakteriyel enfeksiyonlar da gelişebilir. Kene gömülü olduğu yerden tam olarak çıkartılamaz ve deri içinde bir kısım ağız organelleri kalırsa bu durumda daha ciddi ve yaygın bir yangı meydana gelir.

2) Kenelerden kaynaklanan hastalıklar

a) Borreliosis (lyme hastalığı): Keneler tarafından bulaştırılan etkeni borrelia adlı mikroorganizmadır. Hastalık 1975’de önce insanlarda ve 1980’lerin ortalarında evcil hayvanlarda teşhis edilmiştir. Almanya’da kenelerin %10 oranında borrelia ile enfeste olduğu, bu oranın bazı bölgelerde %20 ye kadar çıktığı bildirilmiştir. Hastalık etkeni bakteriler kenenin bağırsakları ve salya bezlerine yerleşir. lyme hastalığının klinik semptomları çeşitlilik gösterir. İnsanlarda ısırık noktasında 1 -3 hafta sonra gelişen derideki kızarıklığa, ateş ve lenf yumrularının şişmesi ile seyreden grip ve benzeri semptomlar eşlik eder. Birkaç hafta veya aylar sonra vücudun etkilenen yerlerinde ağrılı nevritis ve felçler meydana gelebilir. Köpekte belirli semptomlar başlangıçta çevreye kayıtsızlık ve 40- 41 °C ateş, daha sonra ise topallık, kas eklem ağrısı ve diğer sinirsel bozukluklardır.

b) Babesiosis: Bir kan paraziti olan babesia, Türkiye’ de ve tüm dünyada subtropikal ve tropikal bölgelerde yaygındır. Akdeniz ülkelerine yoğun turist trafiği sayesinde hastalık orta ve kuzey Avrupa ülkelerinde de giderek yayılmaktadır. Enfekte keneler, sağlıklı konakçıdan kan emdikleri sırada paraziti de naklederler. Parazit enfekte konakçının kanında alyuvarları parçalar. Babesis enfeksiyonunun bulaşmasından 1-3 hafta sonra konakçıda ateş, giderek artan durgunluk, anemi, mukoza ve göz kapaklarında sarılık, dalak şişmesi ve kan işeme meydana gelir. Hastalığın şiddeti konakçının bağışıklık durumu ile yakından ilgilidir. Tavsiye edilen en etkili mücadele yöntemi, vektör kenelerin yok edilmesini amaçlayan, uzun etkili kene ilaçlarının kullanılmasıdır.

c) Kene felci: Bazı kene türlerinin dişileri, kan emme sırasında belli dönemlerde bir nörotoksin üreterek, sinirsel impuls geçişini bozar.hastalık bulaşan köpeklerin arka bacaklarında ilerleyen bir felç ve nadir vakalarda solunum felcine bağlı ölüm meydana gelir. Kenelerin kısa süre uzaklaştırılmaları ile semptomlar 24 saat içinde kaybolur.

Pire enfestasyonu - büyüyen bir problem

Köpek sahipleri sık sık pire probleminden yakınır ve ilaç kullanmalarına rağmen baş edemediklerini ifade ederler. Bu parazitlerin yoğun enfestasyonu birkaç sebebe bağlıdır:

• Pet hayvanları sayısı sürekli olarak artmaktadır.
• Parazitler zamanında teşhis edilemezler, bu da sıcak mevsimlerde süratli bir çoğalmaya yol açar.
• Kaşınma ve ısırma gibi ilk enfestasyon belirtilerinin sebebi araştırılamaz.
• Sadece hayvanın üzerindeki pireler karşı ilaç uygulanır. Parazitin, çeşitli gelişme dönemlerini yaşadığı çevre ilaçlaması ihmal edilir.

Bu çerçevede pet hayvanlarının ve çevrelerinin yoğun bir parazitasyon meydana gelmesi beklenmeden koruyucu olarak koruyucu olarak ilaçlanması gereklidir. Aksi halde mücadele masraflı ve zaman alıcıdır.

Pirelerin verdikleri zararlar

1. Kan kaybı: Küçük köpek ırklarında veya yavru hayvanlarda yoğun bir pire enfeksiyonu şiddetli kan kaybına, anemiye hatta ölüme yol açar.

2. Barsak parazitleri: Pireler D. caninum adlı şeritin ara konakçısıdır. Bu şeritle enfekte köpekler dışkıyla çevreye kabak tohumu şeklindeki halkaları yayarlar. Halkalar içindeki yumurtalar pire larvaları tarafından yutularak burada larva formu gelişir. Şerit larvasını taşıyan ergin pire çiğnenerek yutulursa, larvalar gelişmelerini tamamlayarak konakçının barsağında şerit haline dönüşür. Bu bakımdan pire teşhis edilen köpeklere, bu şeritlere karşı koruyucu amaçla etkili bir şerit ilacı uygulamak gerekir.

3. Pire enfestasyonuna bağlı deri hastalıkları: pireler ısırdıkları noktada lokal tahrişe, deri hastalıklarına (pire ısırığı dermatitisi) ve sistemik karakterde alerjik reaksiyonlara yol açarlar. Isırık dermatitisleri özellikle karında, bacak içlerinde ve kuyruk altında, ısırma ve kaşınmadan kaynaklanan kızarıklık, kabarcık oluşumu ile seyreder. Evcil hayvanlarınızda kene ve pirelerden kaynaklanan problemleri önlemenin en etkili yolu, veteriner hekiminizin tavsiye edeceği güçlü ve uzun etkili antiparaziter ürünleri kullanmaktan geçer.

Katkılarından dolayı Prof. Dr. Kürşat ÖZER’e teşekkür ederiz.

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi - Cumartesi: 10:00 - 20:00
Pazar: 12:00 - 17:00